Pracovné dni Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti

25. - 27. 10. 2023, Hotel Sitno, Vyhne

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Serbinová
tel.: +421 918 888 186